Vi åpner med det intervju av Sverre Lunde Pedersen..